Objavili sme jednu českú influencerku, ktorá nás na ráno pobavila