KVETKA HORVÁTHOVÁ: "Verím, že sa nám s manželom podarí spolu zostarnúť."