The Cranberries, Dire Straits, Black Crowes, Jagger&Kravitz

Klasický rock a krátke zamyslenia Roberta Rotha aj nad Black Crowes a Dire Straits.