O ženskom cykle, ale aj o láskavej forme vzdelávania detí