Za projektom USA for Africa stála v tom čase trojica najideálnejších ľudí. Aký je ich príbeh? Vypočujte si ďalší podcast s hudobným dramaturgom Rádia Vlna.