Nový rok – čas na nové začiatky aj staronové predsavzatia

Motivácia, urobiť niečo pre seba, je začiatkom roka veľká : či ide o pohyb, alebo učenie cudzích jazykov. Počas popoludní s Martinou a Milanom sa poslucháči Rádia Vlna rozhovorili o svojich traumách z telocviku, ale aj o peripetiách s cudzími rečami. Vitajte pri počúvaní !