Aká nezvyčajná vec sa už dlhé roky objavuje v Máriinej kabelke a prečo si treba dôkladne vyberať ľudí, s ktorými sa stretávame?