Veľký vekový rozdiel medzi partnermi - skutočne na ňom nezáleží?