Kedy naposledy ste si s partnerom povedali, že sa ľúbite?