Aj o predstavách o tom, aké by bolo stať sa na jeden deň mužom!