Časový tunel Rádia Vlna rok 1967

V roku 1967 sa u nás mohlo zrazu spievať už aj po anglicky, čo bolo v 50-tych rokoch nepredstaviteľné ...