TOMÁŠ BURANOWSKI: "To, že sa staneš rodičom, neznamená, že si stratil manžela/manželku!"