Odpúšťať či neodpúšťať, keď vás niekto dvadsaťkrát sklame, to je otázka?!