Lekárka KRISTÍNA HÖSCHLOVÁ o skúsenostiach s horskou medicínou, aj o zážitkoch z vojnových zón. Hovorí o láske k horám, ku knihám, ale aj o tom, ako nepodliehať strachu a pozerať sa na udalosti okolo nás s väčším nadhľadom